SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine

Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2020, 57

  Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine

  Vastu võetud 16.05.2016 nr 2
  RT IV, 24.05.2016, 1
  jõustumine 27.05.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01. maist 2016. a.

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  27.11.2017RT IV, 05.12.2017, 1101.01.2018
  20.05.2019RT IV, 29.05.2019, 701.06.2019
  27.01.2020RT IV, 29.01.2020, 5201.02.2020

  Määrus kehtestatakse Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2016. a määruse nr 9 „Raasiku valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ § 4 alusel ja kooskõlas Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2016. a määrusega nr 7 „Raasiku valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“.

  § 1.   Kehtestada Raasiku valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärad ja muude toetuste suurused järgmiselt:

   
    1) sünnitoetuse täismäär on 350 eurot;
  [RT IV, 29.01.2020, 52 - jõust. 01.02.2020]
    2) esimesse klassi mineva lapse toetuse suuruse täismäär on 100 eurot;
  [RT IV, 29.05.2019, 7 - jõust. 01.06.2019]
    3) matusetoetuse suurus 250 eurot;
  [RT IV, 05.12.2017, 11 - jõust. 01.01.2018]
    4) õpilaste sõidutoetus Aruküla ja Raasiku alevikes elavatele õpilastele on kuni 20 eurot kalendrikuus, väljaspool alevikke elavatele õpilastele kuni 26 eurot kalendrikuus.

  § 2.   Hooldekodu hooldustasu ning toimetuleku tagamise toetuse suurus määratakse, arvestades esitatud taotlust ning vallavalitsuse alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanekut, Vallavalitsuse korraldusega.

  § 3.   Perekonnas ajutiselt hooldamisel oleva lapse toetuse suurus on võrdne perehüvitiste seaduses sätestatud perekonnas hooldamisel oleva lapse toetuse suurusega.

  [RT IV, 29.05.2019, 7 - jõust. 01.06.2019]

  § 4.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  § 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. maist 2016. a.

  /otsingu_soovitused.json