HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Väljaandja:Vinni Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2020, 63

Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Vastu võetud 23.01.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, noorsootöö seaduse § 15² lg 1 ja Vinni Vallavolikogu 01.03.2018 määruse nr 9 „Ülesannete delegeerimine“ p 9 alusel.

§ 1.   Kinnitada Vinni valla huvihariduse ja huvitegevuse kava ajavahemikuks 01.01.2020- 31.12.2020 (lisatud).

Rauno Võrno
vallavanem

Vaive Kors
vallasekretär

Lisa 1 HH_HT andmed

Lisa 2 Tegevuste kava

/otsingu_soovitused.json