ElamumajandusEluruumid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2021, 1

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 12.01.2021 nr 2
jõustumine 01.02.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Raasiku vallas toimetulekutoetuse arvestamise ja määramise aluseks olevad alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad.

§ 2.   Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetava eluruumi suurus

  (1) Alalise eluruumiga seotud alalisteks kuludeks loetakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõikes 5 loetletud kulud.

  (2) Alalise eluasemega seotud alalised kulud võetakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse eluruumi normpinna ulatuses.

  (3) Normpinnaks loetakse 18 m2 üldpinda pereliikme kohta ja täiendavalt 15 m2 perekonna kohta.

  (4) Üksinda elavatele pensionäridele ning osalise või puuduva töövõimega inimestele loetakse eluruumi normpinnaks korteri üldpind, kuid mitte üle 51 m2.

§ 3.   Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavad kulud

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses jooksval kuul tehtud tegelikud eluasemekulud.

§ 4.   Piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse arvestamisel ja maksmisel võetakse arvesse eluruumide alaliste kulude piirmäärad eluruumide normpinna tarbeks alljärgnevalt:
  1) üür - kuni 5,50 eurot 1 m2 kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu - kuni 5 eurot 1m2 kohta kuus;
  3) korteri renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 5 eurot 1m2 kohta kuus;
  4) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 5 eurot 1m2 kohta kuus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 20 eurot pereliikme kohta kuus;
  6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus - kuni 20 eurot pereliikme kohta kuus;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulud- üksi elava isiku või perekonna esimese liikme kohta kuni 50 eurot kuus, perekonna iga järgneva liikme kohta kuni 25 eurot kuus;
  8) majapidamisgaasi maksumus - kuni 10,00 eurot pereliikme kohta kuus;
  9) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind - kuni 0,50 eurot 1 m2 kohta kuus;
  10) hoone kindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile - kuni 0,70 eurot 1 m2 kohta kuus;
  11) tegelik olmejäätmete veotasu kuus.

  (2) Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel.

  (3) Juhul, kui kuludokument sisaldab ka järgneva perioodi kulu, hüvitatakse see järgnevatel kuudel piirmäära ulatuses kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Raasiku Vallavolikogu 12.05.2015. a määrus nr 9 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 01. veebruaril 2021. a.

Tiina Rühka
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json