Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 29. aprilli 2014 määruse nr 5 „Keila linna heakorraeeskiri“ muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2021, 24

Keila Linnavolikogu 29. aprilli 2014 määruse nr 5 „Keila linna heakorraeeskiri“ muutmine

Vastu võetud 26.01.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Keila Linnavolikogu 29. aprilli 2014 määruses nr 5 „Keila linna heakorraeeskiri“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:
„8) kasutusest väljas olev sõiduk – sõiduk, mis on registreeritud liiklusregistris, kuid millel puudub kehtiv liikluskindlustus rohkem kui 60 päeva või tehnoülevaatus rohkem kui 60 päeva või sõiduk on liiklemiseks tehniliselt korrast ära.“;
  2) paragrahvi 3 punkt 6 muudetakse ning kehtestatakse järgmises sõnastuses:
„6) maavaldaja loata kasutusest väljas oleva sõiduki ja romusõiduki parkimine avalikul teel või muul üldkasutataval maa-alal või korterelamu maal või romusõiduki parkimine kinnistu tänavaäärses osas;“;
  3) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:
„13) vabalt elavate lindude ja loomade toitmine avalikul territooriumil kohas, mis ei ole selleks ette nähtud.“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json