Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viimsi valla 2021. aasta eelarve

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2021, 33

Viimsi valla 2021. aasta eelarve

Vastu võetud 26.01.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning Viimsi vallavolikogu 18. juuni 2019. aasta määruse nr 8 „Viimsi valla finantsjuhtimise kord“ § 5 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Viimsi valla 2021. aasta eelarve (Lisa 1).

§ 2.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2021.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Taavi Kotka
volikogu esimees

Lisa 2021.aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json