HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.03.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2022, 2

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad

Vastu võetud 26.01.2022 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 30 lg 1 p 3 alusel

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad.

  (2) Määruses nimetamata Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste teiste töötajate töötasu määrad kehtestatakse asutuse töötasujuhendis, arvestades Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära ja lähtudes asutusele kinnitatud töötasu kuludest.

§ 2.  Õpetaja abi töötasu alammäär

  Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 750 eurot kuus, 1. septembrist 2022 on töötasu alammäär 850 eurot kuus.

§ 3.  Õpetaja ja tugispetsialisti töötasu alammäär

  (1) Üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpetaja töötasu alammäär on 1412 eurot kuus.

  (2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär on 1315 eurot kuus ja magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni korral 1412 eurot kuus. 1. septembrist 2022 on koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär 1412 eurot kuus.

  (3) Huvikooli õpetaja töötasu alammäär on 1315 eurot kuus, 1. septembrist 2022 on töötasu alammäär 1412 eurot kuus.

  (4) Tugispetsialisti töötasu alammäär on 1412 eurot kuus.

§ 4.  Tasu alammäär klassijuhataja ülesannete täitmise eest

  Tasu alammäär klassijuhataja ülesannete täitmise eest on:
  1) põhikoolis 130 eurot kuus;
  2) gümnaasiumis 100 eurot kuus.

§ 5.  Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär

  Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:
  1) 1-3 rühma korral 1735 eurot, 1. septembrist 2022 1865 eurot;
  2) 4-10 rühma korral 1955 eurot, 1. septembrist 2022 2100 eurot;
  3) 11 ja enama rühma korral 2100 eurot, 1. septembrist 2022 2255 eurot.

§ 6.  Üldhariduskooli direktori töötasu alammäär

  (1) Üldhariduskooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt õpilaste arvust järgmine:
  1) kuni 350 õpilase korral 2030 eurot;
  2) 351-700 õpilase korral 2255 eurot;
  3) 701-900 õpilase korral 2480 eurot;
  4) üle 900 õpilase korral 2705 eurot.

  (2) Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku Põhikooli, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli, Tallinna Tondi Põhikooli, Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna Heleni Kooli direktori töötasu alammäär on 2255 eurot kuus.

§ 7.  Huvikooli direktori töötasu alammäär

  Huvikooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:
  1) kuni 900 õpilase korral (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1945 eurot kuus, 1. septembrist 2022 2090 eurot;
  2) 901-1400 õpilase korral (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 2100 eurot kuus, 1. septembrist 2022 2255 eurot;
  3) üle 1400 õpilase korral 2480 eurot kuus, 1. septembrist 2022 2660 eurot.

§ 8.  Teiste Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste direktorite töötasu alammäär

  (1) Tallinna Kopli Ametikooli direktori töötasu alammäär on 2705 eurot kuus.

  (2) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 2100 eurot kuus.

  (3) Tallinna Õppenõustamiskeskuse direktori töötasu alammäär on 2255 eurot kuus.

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määrus nr 9 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2022.

Priit Lello
Linnasekretär

Mihhail Kõlvart
Linnapea

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json