Teksti suurus:

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.06.2020 määruse nr 93 “Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel” muutmine

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2022, 18

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.06.2020 määruse nr 93 “Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel” muutmine

Vastu võetud 26.01.2022 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Muuta Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.06.2020 määruse nr 93 “Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel” § 3 lg 7 ja sõnastada järgmiselt:
„7) Tarbitud elektrienergia maksumus kuni 50 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja 20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

§ 3.   Määrust rakendatakse alates 01.02.2022.

Aare Objartel
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json