Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2013
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2013, 4

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine

Vastu võetud 21.03.2013 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruses nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.";

2) paragrahvi 2 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „Tallinna Lepistiku Lasteaed-Algkooli";

3) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, õpiabirühma õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja ja kutseõpetaja töötasu alammäär vastavalt atesteerimisel antud ametijärgule on järgmine:

1) noorempedagoog 715 eurot;

2) pedagoog 715 eurot;

3) vanempedagoog 820 eurot;

4) pedagoog-metoodik 990 eurot.

(2) Klassijuhataja ülesandeid täitvate õpetajate täiendava tasu alammäär on:

1) põhikoolis 130 eurot;

2) gümnaasiumis 100 eurot.".

§ 2.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2013.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json