HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.07.2016
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2014, 8

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine

Vastu võetud 18.03.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 15 lõike 1 alusel.

§ 1.  Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade moodustamine


Rae vallas on järgmised koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad:

 (1) Jüri teeninduspiirkond - Aaviku küla, Jüri alevik, Karla küla, Kautjala küla, Kurna küla, Lehmja küla, Limu küla, Pajupea küla, Patika küla, Pildiküla küla, Seli küla, Vaskjala küla, Veskitaguse küla.

 (2) Lagedi teeninduspiirkond - Kadaka küla, Kopli küla, Lagedi alevik, Soodevahe küla, Tuulevälja küla, Veneküla küla, Ülejõe küla.

 (3) Peetri teeninduspiirkond - Assaku alevik, Järveküla küla, Peetri alevik, Rae küla, Uuesalu küla.

 (4) Vaida teeninduspiirkond - Aruvalla küla, Salu küla, Suuresta küla, Suursoo küla, Urvaste küla, Vaida alevik, Vaidasoo küla.

§ 2.  Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine

  Vastavas teeninduspiirkonnas tegutsevad koolieelsed lasteasutused teenindavad samas teeninduspiirkonnas elavaid lapsi.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rae Vallavolikogu 19. märtsi 2013 määrus nr 102 “Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2014. a.

Kaarel Kais
Vallavolikogu aseesimees