Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Ametiisiku huvide avaldamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2014, 31

Ametiisiku huvide avaldamine

Vastu võetud 19.03.2014 nr 13

Määrus kehtestatakse korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punkti 2 ning § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.   Deklaratsiooni esitamine

  (1) Huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) on kohustatud esitama vallavolikogu liige, vallavalitsuse liige, valla ametiasutuse juht (edaspidi deklarant).

  (2) Deklaranti teavitatakse deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel volikogu sekretäri poolt.

  (3) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks huvide deklaratsioonide registrile (edaspidi register). Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

  (4) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 2.   Registrile andmete esitamine

  (1) Andmed deklarantide kohta esitatakse registrile vallavolikogu sekretäri poolt.

  (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 3.   Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Deklaratsioone kontrollitakse vajadusel ning süüteokahtluse korral.

  (2) Kontrollkomisjoni koosseisu kuuluvad vallavolikogu esimees, vallavanem ning vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmed.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse rakendamisel ning sätestatud kohustuste täitmisel võetakse aluseks huvide deklaratsioonide registri põhimäärus ning teised vastavad õigusaktid.

  (2) Käesoleva määruse sätteid rakendatakse deklaratsioonide esitamisel alates 2014. aastast.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 21. veebruari 2006. a määrus nr 10 „Majanduslike huvide deklareerimise eeskiri“.

Katrin Velleste
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json