Teksti suurus:

Loksa linna 2014. aasta eelarve

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2014, 59

Loksa linna 2014. aasta eelarve

Vastu võetud 27.03.2014 nr 1

Määrus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja p 8, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2, Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määruse nr 11 „Loksa linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 4 ja Loksa linna põhimääruse § 41 alusel.

§ 1.   Loksa linna 2014. aasta eelarve

  Võtta vastu Loksa linna 2014. aasta eelarve vastavalt määruse lisale:
põhitegevuse tulud 2 953 829,00 eurot;
põhitegevuse kulud 2 751 982,84 eurot;
investeerimistegevuse tulud 108 485 eurot;
investeerimistegevuse kulud 294 596,00 eurot;
finantseerimistegevuse kulud 94 209,00 eurot.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2014.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

Lisa Loksa linna 2014. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json