Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Tervishoid

Teksti suurus:

Prillide ja teiste nägemisteravuse korrigeerimisvahendite hüvitamise kord Avinurme vallas

Prillide ja teiste nägemisteravuse korrigeerimisvahendite hüvitamise kord Avinurme vallas - sisukord
Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2014, 71

Prillide ja teiste nägemisteravuse korrigeerimisvahendite hüvitamise kord Avinurme vallas

Vastu võetud 06.03.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Vabariigi Valitsuse 15. novembri 2000 määruse nr 362 «Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded» § 3 lõigete 6 ja 8 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Avinurme Vallavalitsuse ametnikele ja töötajatele ning valla ametiasutuse hallatavate asutuste töötajatele (edaspidi töötaja), kes töö- või teenistusülesannete täitmisel töötavad vähemalt poole oma tööajast kuvariga ning kelle nägemisteravus vastavalt töötervishoiu- või silmaarsti tõendi kohaselt on töö tõttu vähenenud, hüvitatakse Avinurme valla eelarvest osaliselt prillide või muude nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumus.

§ 2.   Hüvitise maksmise alused

  (1) Hüvitise maksmise aluseks on asutuse riskianalüüs, töötaja tervisekontrolli tõendavad dokumendid, töötervishoiu- või silmaarsti tõend selle kohta, et töötaja nägemisteravus on langenud töö- või teenistusülesannete täitmise tõttu ning nägemisteravust korrigeeriva vahendi soetamist tõendav arve.

  (2) Lähtudes määruses sätestatust, otsustab asutuses töötajale prillide või muud nägemisteravust korrigeerivate abivahendite hüvitamise asutuse juht vormistades oma otsuse käskkirjana. Asutuste juhtidele otsustab prillide hüvitamise Avinurme Vallavalitsus vormistades vastava korralduse.

§ 3.   Hüvitise suurus

  Esitatud arve alusel hüvitatakse prillide või nägemisteravust korrigeerivate vahendite soetamine arvel märgitud summast 50 % ulatuses, kuid mitte rohkem kui 100 eurot.

§ 4.   Hüvitise maksmise periood

  Töötajal on hüvitist õigus saada üks kord kolme aasta jooksul.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrust jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Anne Paas
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json