ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel - sisukord
Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 60

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 12.06.2015 nr 14
RT IV, 19.06.2015, 12
jõustumine 22.06.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.2016RT IV, 29.03.2016, 301.04.2016

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” 22 lõike 1 punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 133 lõike 6 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 3 - jõust. 01.04.2016]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad (edaspidi piirmäärad) toimetulekutoetuse määramiseks Meremäe vallas.

§ 2.   Toimetulekutoetuse arvestamise alused

  Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse aluseks:
  1) jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle käesoleva määrusega kehtestatud piirmäärade;
  2) Vabariigi Valitsuse kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m2 üldpinda iga eluruumis alaliselt elava perekonnaliikme kohta, millele lisandub 15 m2 pere kohta. Juhul, kui tubade arv korteris võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks korteri üldpind;
  3) korteri tegelik pind, kui korteri üldpind on normpinnast väiksem;
  4) eluruumis üksinda elavatele pensionäridele võidakse arvestada normpinnaks kuni 51 m2 korteri üldpinnast.

§ 3.   Piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
  1) üür – kuni 2,00 eurot 1 m2 kohta;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – kuni 0,50 eurot 1 m2 kohta;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimaksmine – kuni 0,50 eurot 1 m2 kohta;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 9,59 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 7,67 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 4,00 eurot 1 m2 kohta; elektriküte – 4,00 eurot 1 m2 kohta;
  6) elektrienergia tarbimisega seotud kulud – kuni 20,00 eurot üheliikmelise pere kohta ja kuni 12,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  7) majapidamisgaasi maksumus – kuni 8,00 eurot üheliikmelise pere ja kuni 6,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Balloongaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale, vajadusel ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
  8) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind – kuni 2,00 eurot 1 m2 kohta;
  9) hoonekindlustuse kulu – kuni 1,00 eurot 1 m² kohta;
  10) olmejäätmete veotasu – kuni 5,75 eurot üheliikmelise pere ja kuni 3,83 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

  (2) Eluruumi alaliste kulude arvestamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja väljastatud kulu tõendava dokumendi alusel.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrust rakendatakse alates 01. juunist 2015. a.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json