ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 152

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 26.06.2015 nr 17
RT IV, 08.07.2015, 5
jõustumine 11.07.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.03.2016RT IV, 29.03.2016, 4401.04.2016

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 44 - jõust. 01.04.2016]

§ 1.   Üldsätted

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle vallavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade. Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvel.

§ 2.   Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuste arvestamisel arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad on järgmised:
  1) üür 1,30 eurot 1 m2 kohta;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas laenu tagasimakse 50% ulatuses esitatud arve alusel;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse 50% ulatuses esitatud arve alusel;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus pere esimesele liikmele 10 eurot ja igale järgnevale 6 eurot;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugkütteta eluruumis 3,60 eurot 1 m2 kohta;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugkütteta eluruumis 3,60 eurot 1 m2 kohta;
  7) elektrienergia maksumus pere esimesele liikmele 19,20 eurot ja igale järgnevale 6,30 eurot;
  8) majapidamisgaasi maksumus pere esimesele liikmele 8 eurot ja igale järgnevale 1,60 eurot;
  9) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on maa kolmekordne elamualune pind, 0,01 eurot 1 m2 kohta;
  10) hoonekindlustuskulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile, 0,13 eurot 1 m2 kohta;
  11) olmejäätmete veotasu 50% ulatuses esitatud arve alusel.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.06.2015

/otsingu_soovitused.json