SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.05.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 153

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Vastu võetud 28.01.2011 nr 1
RT IV, 07.12.2012, 68
jõustumine 07.02.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.03.2016RT IV, 29.03.2016, 4501.04.2016

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 4 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 45 - jõust. 01.04.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib riigi poolt rahastatava raske või sügava puudega laste lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist Are vallas.

  (2) Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki kasutatakse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

  (3) Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud rahalised vahendid kantakse järgmise aasta eelarvesse.

§ 2.   Rahaliste vahendite kasutamine

  Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste ja toetuste osutamiseks alljärgnevateks teenusteks ja toetusteks:
  1) raske või sügava puudega lastele koolivaheajal laagris osalemise toetuseks;
  2) raske või sügava puudega lastele isikliku abistaja ja tugiisikuteenuse pakkumiseks;
  3) raske või sügava puudega laste perede nõustamise (võlanõustamine, psühholoogiline nõustamine jne) kulude katmiseks;
  4) raske või sügava puudega lastele transpordi osutamiseks haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
  5) raske või sügava puudega lastele varjupaigateenuse/tugikodu eest tasumiseks;
  6) raske või sügava puudega lastele rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitatud teenuste ja abivahendite eest tasumiseks;
  7) lapsehoiuteenuse täiendavaks kompenseerimiseks;
  8) raske ja sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste arendamiseks;
  9) muudeks teenusteks toetusteks, mis parandavad puudega lapse (ka keskmise puudega lapse) arengut ja pere toimetulekut.

§ 3.   Rahaliste vahendite taotlemine

  Rahaliste vahendite taotlemiseks tuleb esitada Are Vallavalitsusele avaldus, millele on lisatud:
  1) lapse sünnitunnistus;
  2) lapse puude raskusastme dokumendid;
  3) lapse kehtiv rehabilitatsiooniplaan;
  4) lapse vanema või hooldaja isikut tõendav dokument;
  5) kuludokumendid.

§ 4.   Rahaliste vahendite eraldamine ja arvestuse pidamine

  (1) Toetuse määramise või mittemääramise otsustab vallavalitsus.

  (2) Määratud toetus kantakse vallavalitsuse korralduse alusel taotleja või teenuse osutaja pangakontole või makstakse välja sularahas vallavalitsuse kassast.

  (3) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Are Vallavalitsus.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 7. veebruaril.

/otsingu_soovitused.json