ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Käina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 341

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 24.03.2016 nr 50
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekandeseaduse § 133 lõike 6 ja Käina Vallavolikogu 24.3.2016 määruse nr 47 „Sotsiaalteenuste osutamise ja sotsiaaltoetuste maksmise kord“ § 31 lõike 3 alusel.

§ 1.   Eluasemekulude hüvitamise alused

  (1) Eluasemekulude määramise objektiks on perekonna käsutuses olev eluruum normpinna ulatuses. Normpinnaks lugeda 18 m² üldpinda pereliikme kohta ja täiendavalt 15 m² perekonna kohta. Kui eluruumi tubade arv võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast suurem, võtta aluseks korteri üldpind. Kui korteri üldpind on normpinnast väiksem, võtta aluseks tegelik pind. Üksi elava pensionäri eluruumi normpinnaks lugeda erandina kahetoalise korteri üldpind, suurema arvu tubadega korteri puhul mitte rohkem kui 51 m².

  (2) Eluasemekulude arvestamise aluseks on eluasemekulusid tõendavad dokumendid (arved, maksekorraldused). Küttepuude ostmisel arvestatakse kütte ostuhind 100 % eluasemekuludesse toetuse taotlemise kuul.

  (3) Toimetulekutoetuse taotleja soovil teeb ametnik ülekande eluasemeteenuse osutaja arvele.

§ 2.   Alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärad:
  1) üür - 3 eurot ühe m² kohta kalendrikuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud tegelik kulu 3 eurot ühe m² kohta ühes kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse - 3 eurot ühe m² kohta ühes kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus - 3 m³ vett inimese kohta ühes kuus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega elamutes - 750 eurot aastas;
  6) kaugkütteta elamus kütteks tarbitud kütuse maksumus - 500 eurot aastas;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu - 18 eurot inimese kohta ühes kuus;
  8) majapidamisgaasi maksumus - 150 eurot aastas; (uue ballooniga 89, gaas 29)
  9) maamaksukulu - arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
  10) hoonekindlustuse kulu - 1,5 eurot kasutatava elamu 1 m² kohta aastas;
  11) olmejäätmete veotasu - 7 eurot inimese kohta ühes kuus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Käina Vallavolikogu 21.05.2015.a määrus nr 32 „Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub 1. aprillil 2016. a.

Üllar Padari
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json