Teksti suurus:

Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valla ühine jäätmekava 2017-2021

Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valla ühine jäätmekava 2017-2021 - sisukord
Väljaandja:Varbla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2017, 35

Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valla ühine jäätmekava 2017-2021

Vastu võetud 22.03.2017 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 364 , jäätmeseaduse § 42 ja § 59 lg 1 alusel.

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valla ühine jäätmekava aastateks 2017-2021 vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Varbla Vallavolikogu 03.02.2005.a määrus nr 2 „Jäätmekava vastuvõtmine“.

  (2) Määrus jõustub 01.04.2017.a, kuid mitte varem, kui selle on vastu võtnud kõigi koostööd tegevate kohaliku omavalitsuse üksuste volikogud.

Margit Merila
Vallavolikogu esimees

Lisa Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade ühine jäätmekava 2017-2021

/otsingu_soovitused.json