Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Sonda Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja palgajuhendi kinnitamine

Sonda Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja palgajuhendi kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.08.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2017, 44

Sonda Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja palgajuhendi kinnitamine

Vastu võetud 22.04.2013 nr 7
RT IV, 30.04.2013, 16
jõustumine 03.05.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.01.2014RT IV, 11.02.2014, 414.02.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014
13.10.2014RT IV, 18.10.2014, 421.10.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.10.2014
09.02.2015RT IV, 13.02.2015, 416.02.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.02.2015
14.12.2015RT IV, 31.12.2015, 6503.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2016
13.03.2017RT IV, 29.03.2017, 1301.04.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.03.2017

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 5, § 14 lõike 3 ja § 63 lõike 2 kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 35 ja 36 alusel.

§ 1.  Teenistuskohtade koosseis

 (1) Teenistuskohtade koosseis (edaspidi koosseis) on ametiasutuse eelarvevahenditega kaetud teenistuskohtade loetelu, mis annab ülevaate ametiasutuse eesmärkide saavutamiseks vajalikust inimressursist.

 (2) Sonda Vallavalitsuse kui ametiasutuse koosseis kinnitatakse vastavalt lisale 1.

 (3) Vallavalitsusel on õigus teha muudatusi koosseisus volikogu kehtestatud palgafondi piires.

§ 2.  Palgajuhend

  Sonda Vallavalitsuse palgajuhend kinnitatakse vastavalt lisale 2.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (4) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

 (5) Määruse rakendatakse tagasiulatuvalt 01. aprillist 2013. a.

Lisa 1  Ametiasutuse teenistuskohtade koosseis
[RT IV, 18.10.2014, 4 - jõust. 21.10.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.10.2014]

Lisa 2 Sonda Vallavalitsuse palgajuhend
[RT IV, 29.03.2017, 13 - jõust. 01.04.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.03.2017]

Lisa 3 [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json