ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Jõgeva linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017–2026 vastuvõtmine

Jõgeva linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017–2026 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
  Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2017, 51

  Jõgeva linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017–2026 vastuvõtmine

  Vastu võetud 23.03.2017 nr 68

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 3 punkti 2 ning Jõgeva linna põhimääruse § 34 lõike 4 alusel.

  § 1.  Kinnitada Jõgeva linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017–2026 vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Mihkel Kübar
  Linnavolikogu esimees

  Lisa Jõgeva linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017–2026