HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Haridusalase tunnustamise kord

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2018, 63

Haridusalase tunnustamise kord

Vastu võetud 22.03.2018 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab haridusalase tunnustamise korra Otepää vallas.

§ 2.   Haridustoetus kooli edukal lõpetamisel

  (1) Haridustoetus kooli eduka lõpetamise eest määratakse Otepää valla üldhariduskooli ja huvikooli õpilasele järgmiselt:
  1) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamisel 300 eurot;
  2) gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetamisel 200 eurot;
  3) põhikooli kiitusega lõpetamisel 130 eurot;
  4) huvikooli põhiõppe kiitusega lõpetamisel 130 eurot.

  (2) Haridustoetuse määramiseks esitab kooli direktor Otepää Vallavalitsusele ettepaneku, mis peab sisaldama kõiki haridustoetuse määramiseks ja väljamaksmiseks vajalikke andmeid.

  (3) Haridustoetus määratakse Otepää Vallavalitsuse korraldusega.

§ 3.   Tunnustamine üleriigilisel olümpiaadil või konkursil edukal esinemisel

  (1) Tartu Ülikooli teaduskooli poolt koordineeritud üleriigilisel olümpiaadil või konkursil edukalt esinenud Otepää valla üldhariduskooli, koolieelse lasteasutuse ja huvikooli õpilast/last/võistkonda ja tema juhendajat tunnustatakse õppeaasta lõpul toimuval üritusel.

  (2) Haridustoetust võib maksta ka hariduskomisjoni ettepanekul üleriigilisel olümpiaadil või konkursil väga edukalt esinenud Otepää valla üldhariduskooli õpilasele 100 kuni 300 eurot vastavalt Otepää Vallavalitsuse otsusele.

  (3) Õpilase/lapse/võistkonna ja tema juhendaja tunnustamiseks esitab haridusasutuse juht Otepää Vallavalitsusele vastava ettepaneku.

§ 4.   Määrusekehtetuks tunnistamine

  Otepää Vallavolikogu 17. oktoobri 2016. a määrus nr 13 „Haridusalase tunnustamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Barkala
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json