HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lasnamäe linnaosa munitsipaalkoolide põhimääruste kinnitamine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2018, 74

Lasnamäe linnaosa munitsipaalkoolide põhimääruste kinnitamine

Vastu võetud 24.11.1999 nr 105
jõustumine 29.11.1999

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.06.2007RT IV, 27.06.2013, 7001.09.2007
16.06.2010RT IV, 24.05.2013, 5501.09.2010
09.03.2011RT IV, 24.04.2013, 6514.03.2011
14.03.2011RT IV, 24.04.2013, 3221.03.2011
23.03.2011RT IV, 24.04.2013, 5128.03.2011
23.03.2011RT IV, 24.04.2013, 3528.03.2011
23.03.2011RT IV, 23.04.2013, 6928.03.2011
04.05.2011RT IV, 24.04.2013, 3109.05.2011
04.05.2011RT IV, 24.04.2013, 5309.05.2011
04.05.2011RT IV, 24.04.2013, 6309.05.2011
21.03.2018RT IV, 29.03.2018, 701.04.2018

Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ning lähtudes Tallinna Linnavolikogu 06. mai 1999 määrusest nr 14
Tallinna Linnavalitsus
määrab:1. Kinnitada:
1.1 (Kehtetu - Tlv m 09.03.2011 nr 16, jõustumine 14.03.2011)
1.2 (Kehtetu - Tlv m 14.03.2011 nr 26, jõustumine 21.03.2011)
1.3 (Kehtetu - Tlv m 09.03.2011 nr 16, jõustumine 14.03.2011)
1.4 Lasnamäe Vene Gümnaasiumi põhimäärus vastavalt lisale 4;
1.5 [Kehtetu - RT IV, 29.03.2018, 7 - jõust. 01.04.2018]
1.6 (Kehtetu - Tlv m 28.06.2002 nr 78 jõust. 03.07.2002)
1.7 (Kehtetu - Tlv m 04.05.2011 nr 68, jõustumine 09.05.2011)
1.8 (Kehtetu - Tlv m 23.03.2011 nr 47, jõustumine 28.03.2011)
1.9 (Kehtetu - Tlv m 04.05.2011 nr 69, jõustumine 09.05.2011)
1.10 (Kehtetu - Tlv m 04.05.2011 nr 72, jõustumine 09.05.2011)
1.11 [Kehtetu - RT IV, 29.03.2018, 7 - jõust. 01.04.2018]
1.12 (Kehtetu - Tlv m 23.03.2011 nr 41, jõustumine 28.03.2011)
1.13 (Kehtetu - Tlv m 09.03.2011 nr 16, jõustumine 14.03.2011)
1.14 (Kehtetu - Tlv m 16.06.2010 nr 57, jõustumine 01.09.2010)
1.15 (Kehtetu - Tlv m 25.06.2007 nr 68 jõust. 01.09.2007)
2. (Kehtetu - Tlv m 23.03.2011 nr 34, jõustumine 28.03.2011)
3. Nimetada Laagna Lasteaed-Algkool Tallinna Laagna Lasteaed-Algkooliks ja kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 17. (Kehtetu põhimääruse osas - Tlv m 17.05.2006 nr 43 jõust. 01.09.2006)
4. [Käesolevast tekstist välja jäetud]
5. Määrus jõustub 29. novembril 1999


Lisa 4 LASNAMÄE VENE GÜMNAASIUMI PÕHIMÄÄRUS (Tlv m 13.09.2006 nr 75 jõust. 18.09.2006)

Lisa 5 LASNAMÄE GÜMNAASIUMI PÕHIMÄÄRUS
[Kehtetu - RT IV, 29.03.2018, 7 - jõust. 01.04.2018]

Lisa 11 TALLINNA PAEKAARE GÜMNAASIUMI PÕHIMÄÄRUS
[Kehtetu - RT IV, 29.03.2018, 7 - jõust. 01.04.2018]

Lisa 17 (Kehtetu - Tlv m 17.05.2006 nr 43 jõust. 01.09.2006)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json