HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kanepi valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Kanepi valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord - sisukord
Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.03.2021, 12

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kanepi valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Vastu võetud 20.03.2018 nr 13
RT IV, 29.03.2018, 78
jõustumine 01.04.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.2021RT IV, 30.03.2021, 602.04.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Kanepi valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi
lasteasutus) kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite
kulud) vanemate poolt kaetava osa määra (edaspidi osalustasu) kehtestamist, osalustasu maksmisest soodustuste tegemist ja osalustasu tasumise korda.

§ 2.   Osalustasu suurus

  (1) Osalustasu suurus ühe lasteasutuses käiva lapse kohta on 10 eurot kuus.

  (2) Osalustasu ei tasuta juhul kui lapse ja vähemalt ühe vanema Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht on Kanepi vald.

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Osalustasu maksmise kohustus algab päevast, mil jõustub lapse lasteasutuse nimekirja arvamine ehk päevast, mil lapsel tekib õigus minna lasteaeda ja lõpeb lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise päevast.

  (2) Osalustasu tuleb vanemal tasuda iga kuu 20. kuupäevaks vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel.

  (3) Osalustasu tuleb tasuda ka lapse lasteasutusest puudutud perioodi eest.

  (4) Osalustasu tasutakse 12 kuu eest.

  (5) Vallavalitsus võib peatada osalustasu tasumise perioodiks, mil lasteasutuses käimine ei ole soovitatav inimeste vaheliste kontaktide vähendamise eesmärgil.
[RT IV, 30.03.2021, 6 - jõust. 02.04.2021]

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.04.2018

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json