Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Otepää valla 2018. aasta eelarve

Otepää valla 2018. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2018, 113

  Otepää valla 2018. aasta eelarve

  Vastu võetud 22.03.2018 nr 2

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Otepää valla 2018. aasta eelarve võetakse vastu vastavalt lisale.

  § 2.   Kinnitada Otepää valla kassatagavara suuruseks 2018. aastal 20 000 eurot.

  Jaanus Barkala
  Volikogu esimees

  Lisa