Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saaremaa valla 2018. aasta eelarve

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2018, 116

Saaremaa valla 2018. aasta eelarve

Vastu võetud 23.03.2018 nr 17
, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Saaremaa valla 2018. aasta eelarve

  Saaremaa valla 2018. aasta eelarve kogumaht on 55 947 330 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt käesoleva määruse lisadele 1-5.

§ 2.   Kohustuste võtmine

  (1) Lubada Saaremaa Vallavalitsusel rahavoogude juhtimise eesmärgil võtta lühiajalist laenu kuni 2 500 000 eurot. Lühiajaline laen peab olema tagasi makstud eelarveaasta lõpuks.

  (2) Lubada Saaremaa Vallavalitsusel võtta investeerimislaenu kuni 6 500 000 eurot.

§ 3.   Kulude eelarve vahendites ümberpaigutuste tegemine

  Saaremaa Vallavalitsusel lubatakse teha kulude eelarve vahendites ümberpaigutusi vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirja kontoplaanis tehtavatele muudatustele.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018.

Tiiu Aro
Volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Tulud

Lisa 3 Põhitegevuse kulud

Lisa 4 Investeerimistegevuse kulud

Lisa 5 Finatseerimistegevuse kulud

/otsingu_soovitused.json