Teksti suurus:

Jõhvi valla põhimääruse muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2019, 7

Jõhvi valla põhimääruse muutmine

Vastu võetud 21.03.2019 nr 48

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lõike 2 ja § 22 lg 1 punkti 9 alusel.

§ 1.   Jõhvi valla põhimääruse muutmine

  Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 17. septembri 2015 määruse nr 61 “Jõhvi valla põhimäärus” (RT IV, 20.06.2018, 14) § 14 lõiked 4, 41 ja 42.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Eduard East
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json