Teksti suurus:

Kehtna Vallavolikogu 9.12.2018 määruse nr 38 „Raplamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine“ muutmine

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2023
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2023, 31

Kehtna Vallavolikogu 9.12.2018 määruse nr 38 „Raplamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine“ muutmine

Vastu võetud 22.03.2023 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 1 ja § 704 lõike 2 alusel ning arvestades sama seaduse § 374 lõikeid 6 ja 7.

§ 1.   Raplamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine

  (1) Kiita heaks Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja muuta Kehtna Vallavolikogu 9.12.2018 määrusega nr 38 kinnitatud lisa 1.

  (2) Kehtna Vallavalitsus avalikustab Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu, Kehtna Vallavolikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid ja teabe arengustrateegia menetlemise kohta valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arengustrateegia vastuvõtmisest arvates.

§ 2.   Arengustrateegia avalikustamine

  Raplamaa 2035+ arengustrateegia avalikustatakse Kehtna valla veebilehel.

§ 3.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. aprillil 2023.

Katrin Anto
volikogu esimees

Lisa 1 Raplamaa arengustrateegia 2035+

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json