HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2014-2017 kinnitamine

Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2014-2017 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Järva-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.04.2014, 1

Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2014-2017 kinnitamine

Vastu võetud 27.03.2014 nr 8

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.  Kinnitada Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2013 – 2017 (edaspidi: arengukava) vastavalt lisale (30 lehel).

§ 2.  Arengukava avalikustatakse valla veebilehel: http://www.jjaani.ee.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Järva-Jaani Vallavolikogu 28. mai 2009 määrus nr 12 „Järva- Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2009-2013 kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Meelis Mändla
Volikogu esimees

Lisa Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2014-2017