Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Kanepi Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

Kanepi Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis - sisukord
Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.04.2016, 25

Kanepi Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

Vastu võetud 26.01.2016 nr 3
RT IV, 05.02.2016, 16
jõustumine 08.02.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.04.2016RT IV, 29.04.2016, 301.06.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 5 alusel.

§ 1.  Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

 (1) Kinnitada vallavalitsuse struktuuris ametikohad järgmiselt:
 1) vallavanem 1,0 ametikohta
 2) vallasekretär 1,0
 3) finantsnõunik 1,0
 4) sotsiaalnõunik 1,0
 5) maa- ja keskkonnanõunik 1,0
 6) majandusnõunik 1,0
 7) jurist 0,5

 (2) Kinnitada vallavalitsuse struktuuris töökohad järgmiselt
 1) raamatupidaja 1,0
 2) volikogu sekretär 0,5
 3) koristaja 1,0
 4) infotehnoloog 0,5
 5) sotsiaaltöö spetsialist 0,5
[RT IV, 29.04.2016, 3 - jõust. 01.06.2016]

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (3) Määrust rakendatakse alates 01.02.2016.