Teksti suurus:

Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017–2029 kinnitamine

Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017–2029 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Saku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2029
  Avaldamismärge:RT IV, 29.04.2017, 7

  Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017–2029 kinnitamine

  Vastu võetud 20.04.2017 nr 2

  Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 alusel.

  § 1.  Kinnitada Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 (lisatud).

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Saku Vallavolikogu 18. septembri 2014 määrus nr 12 „Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014–2026 kinnitamine“.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Tanel Ots
  Vallavolikogu esimees

  Lisa  Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 (Tervikdokument koos finantsprojektsioonide tabelitega asub Saku valla veebilehel)