Teksti suurus:

Laeva, Piirissaare ja Tabivere Vallavalitsuste määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Tartu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.04.2021, 1

Laeva, Piirissaare ja Tabivere Vallavalitsuste määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 22.04.2021 nr 5

Seoses Tartu valla moodustamisega Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2017 määruse nr 104 „Laeva valla, Piirissaare valla, Tabivere valla ja Tartu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine” alusel ning seoses Tartu valla uute õigusaktide vastuvõtmisega on osa ühinenud omavalitsusüksuste õigusakte oma regulatiivse toime kaotanud.
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 1 alusel ning kehtiva õiguse korrastamise eesmärgil.

§ 1.   Laeva Vallavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Laeva Vallavalitsuse 10.08.2016 määrus nr 3 „Koolilõuna toidupäeva arvestusliku maksumuse kinnitamine Laeva Põhikoolis“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Laeva Vallavalitsuse 30.04.2015 määrus nr 2 „Liikluspiirangu lõpetamine Laeva valla teedel“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Piirissaare Vallavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Piirissaare Vallavalitsuse 18.11.2011 määrus nr 3 „Piirissaare valla kriisikomisjoni uue koosseisu kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Piirissaare Vallavalitsuse 20.06.2015 määrus nr 55 „Sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Tabivere Vallavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tabivere Vallavalitsuse 04.04.2006 määrus nr 1 „Munitsipaalkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Tabivere Vallavalitsuse 17.08.2012 määrus nr 1 „Tabivere Rahvamaja juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Tabivere Vallavalitsuse 11.06.2013 määrus nr 1 „Tabivere valla ametiasutuse ametnike värbamise ja valiku kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Tabivere Vallavalitsuse 14.12.2010 määrus nr 4 „Infoturbe poliitika“ tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Tabivere Vallavalitsuse 26.11.2008 määrus nr 1 „Tabivere valla riskianalüüsi kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Raudsepp
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Eve Kallas
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json