Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Keila linna 2021. aasta eelarve I lisaeelarve

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Keila linna 2021. aasta eelarve I lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Keila Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 29.04.2021, 24

  Keila linna 2021. aasta eelarve I lisaeelarve

  Vastu võetud 26.04.2021 nr 4

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 kuni 6, Keila linna põhimääruse § 11 lõike 1 ja § 46 lõike 6, Keila Linnavalitsuse 11. oktoobri 2012 määruse nr 4 “Keila linna eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord“ § 6, Keila Linnavolikogu 22. detsembri 2020 määruse nr 16 „Keila linna 2021. aasta eelarve vastuvõtmine” alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

  § 1.   Võtta vastu Keila linna 2021. aasta eelarve I lisaeelarve kogumahus 977 323 (üheksasada seitsekümmend seitse tuhat kolmsada kakskümmend kolm) eurot vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Avaldada lisaeelarve seitsme päeva jooksul pärast vastuvõtmist Keila linna veebilehel.

  § 3.   Määrus jõustub üldises korras.

  Tanel Mõistus
  Volikogu esimees

  Lisa Keila linna 2021. I lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json