PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Võrtsjärve piirkonna üldplaneeringu kehtestamine

Võrtsjärve piirkonna üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2003
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2014, 34

  Võrtsjärve piirkonna üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 29.05.2003 nr 10

  Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punktist 31, planeerimisseaduse paragrahvi 46 lõikest 1 ning planeerimis- ja ehitusseaduse paragrahvi 24 lõikest 2, Rõngu Vallavolikogu m ä ä r a b:

  § 1.   Kehtestada Võrtsjärve piirkonna üldplaneering Rõngu valla osas.

  § 2.   Määrus jõustub 10. juunil 2003.

  Kalju Hermann
  vallavolikogu esimees