Keskkond ja heakordHeakord

KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Sonda valla eeskirjade kinnitamine ja kehtestamine

Sonda valla eeskirjade kinnitamine ja kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2014, 43

  Sonda valla eeskirjade kinnitamine ja kehtestamine

  Vastu võetud 03.03.2003 nr 3

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  19.02.2014RT I, 13.03.2014, 401.07.2014

  Kohaliku omavalituse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2002, 63, 387) paragrahvi 6 lõike 1, paragrahvi 22 lõike 1 alapunktide 361, 362, paragrahvi 36 lõigete 2, 3, 4, 5 ja 6, paragrahvide 662, 663, 664, Loomakaitseseaduse (RT I 2001, 3, 4; 2002, 13, 78) paragrahvi 5 lõike 3, Karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364) paragrahvide 262, 263, Vabariigi Valitsuse 16.04.2002 määruse nr 130 alusel Sonda Vallavolikogu määrab:

  § 1.  Kinnitada ja kehtestada:
  1.1 [Kehtetu RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014];
  1.2 koerte ja kasside pidamise eeskiri (lisa 2);
  1.3 kaevetööde eeskiri (lisa 3);
  1.4 heakorraeeskiri (lisa 4);
  1.5 heakorra eeskirja täitmiseks koormiste määramise ja täitmise kord (lisa 5).

  § 2.  Määrus jõustub 1.aprill 2003.a.

  Karl-Johannes Kärner
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1 avaliku korra eeskiri.
  [Kehtetu RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  Lisa Lisa 2 koerte ja kasside pidamise eeskiri

  Lisa Lisa 3 kaevetööde eeskiri

  Lisa Lisa 4 heakorraeeskiri

  Lisa Lisa 5 heakorra eeskirja täitmiseks koormiste määramise ja täitmise kord