Teksti suurus:

Pärnu Linnavolikogu 17. novembri 2011 määruse nr 22 "Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2015
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2015, 32

Pärnu Linnavolikogu 17. novembri 2011 määruse nr 22 "Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 21.05.2015 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1. Pärnu Linnavolikogu 17. novembri 2011 määruse nr 22 "Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine" paragrahvi 5 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Lapsevanem vabastatakse avalduse alusel tema poolt kaetava osa maksmisest juhul, kui peres käib lasteaias kolm või enam last, tingimusel, et vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Pärnu linn.
(2) Lapsevanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest lasteaiakoha mittekasutamisel lapsevanema avalduse alusel kuni ühe kuu (s. o kuni 31 kalendripäeva) ulatuses aastas. Osalustasust vabastust võib kasutada kahes osas."
§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json