HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Elva valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.04.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2018, 21

Elva valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine

Vastu võetud 21.05.2018 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kinnitatakse Elva valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad.

§ 2.   Lasteasutuste teeninduspiirkonnad

  (1) Kinnitada Elva Lasteaed Murumuna, Elva Lasteaed Õnneseen ja Järve Lasteaed teeninduspiirkonnaks Elva valla asustusüksused - Elva linn, Käärdi alevik, Käo küla, Metsalaane küla ja Kurelaane küla.

  (2) Kinnitada Aakre Lasteaed-Algkool, Konguta Kool, MTÜ Hellenurme mõis Eralasteaed, Puhja Lasteaed „Pääsusilm“, Rannu Lasteaed, Rõngu Lasteaed „Pihlakobar“ ja Valguta Lasteaed-Algkool teeninduspiirkonnaks Elva valla asustusüksused – Kureküla alevik, Puhja alevik, Rannu alevik, Rõngu alevik, Ulila alevik, Aakre küla, Annikoru küla, Astuvere küla, Atra küla, Ervu küla, Hellenurme küla, Härjanurme küla, Järvaküla küla, Järveküla küla, Kaarlijärve küla, Kaimi küla, Kalme küla, Kapsta küla, Karijärve küla, Kipastu küla, Kirepi küla, Kobilu küla, Konguta küla, Koopsi küla, Koruste küla, Kulli küla, Kõduküla küla, Külaaseme küla, Lapetukme küla, Lembevere küla, Lossimäe küla, Majala küla, Mõisanurme küla, Mäelooga küla, Mäeotsa küla, Mäeselja küla, Mälgi küla, Nasja küla, Neemisküla küla, Noorma küla, Paju küla, Palamuste küla, Palupera küla, Palupõhja küla, Pastaku küla, Pedaste küla, Piigandi küla, Poole küla, Poriküla küla, Purtsi küla, Pööritsa küla, Pühaste küla, Raigaste küla, Rannaküla küla, Rebaste küla, Ridaküla küla, Rämsi küla, Saare küla, Sangla küla, Suure-Rakke küla, Tamme küla, Tammiste küla, Teedla küla, Teilma küla, Tilga küla, Tännassilma küla, Uderna küla, Urmi küla, Utukolga küla, Vahessaare küla, Valguta küla, Vallapalu küla, Vehendi küla, Vellavere küla, Verevi küla, Vihavu küla, Võllinge küla, Võsivere küla ja Väike-Rakke küla.

§ 3.   Kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Konguta Vallavolikogu 18.08.2011 määruse nr 3 „Konguta Kooli põhimääruses“ paragrahv 5.

  (2) Tunnistada kehtetuks Puhja Vallavolikogu 31.08.2016 määruse nr 21 „Puhja Lasteaed Pääsusilm põhimäärus“ paragrahv 8 lõige 1.

  (3) Tunnistada kehtetuks Rannu Vallavolikogu 27.12.2012 määruse nr 42 „Rannu Lasteaia põhimäärus“ paragrahv 5.

  (4) Tunnistada kehtetuks Rõngu Vallavolikogu 27.08.2015 määruse nr 9 „Rõngu Lasteaia Pihlakobar põhimäärus“ paragrahv 4 lõige 1.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json