Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tartu linna 2018. aasta I lisaeelarve

Tartu linna 2018. aasta I lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2018, 41

  Tartu linna 2018. aasta I lisaeelarve

  Vastu võetud 24.05.2018 nr 22

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.  Tartu linna 2018. aasta I lisaeelarve kogumaht on 12 849 570 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

  Aadu Must
  esimees

  Lisa 1 Tartu linna 2018. a I lisaeelarve

  Lisa 2 Tartu linna 2018. a I lisaeelarve tulubaas

  Lisa 3 Tartu linna 2018. a I lisaeelarve põhitegevuse kulud

  Lisa 4 Tartu linna 2018. a I lisaeelarve investeerimistegevuse kulud