Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Raasiku valla teehoiukava 2019-2023

Raasiku valla teehoiukava 2019-2023 - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.05.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2019, 6

  Raasiku valla teehoiukava 2019-2023

  Vastu võetud 14.05.2019 nr 11
  jõustumine 01.06.2019

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 37 lg 3 p 2 alusel ning kooskõlas Raasiku valla arengukavaga aastateks 2019-2028.

  § 1.   Kinnitada „Raasiku valla teehoiukava 2019 – 2023“ (lisatud).

  § 2.   Tunnistada Raasiku Vallavolikogu 13.10.2015 määrus „Raasiku valla teehoiukava 2016-2020“ kehtetuks.

  § 3.   Määrus jõustub 01. juunil 2019.

  Tiina Rühka
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Teehoiukava 2019-2023

  /otsingu_soovitused.json