Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja jaotuse põhigruppidesse kinnitamine 2019. aastal

Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja jaotuse põhigruppidesse kinnitamine 2019. aastal - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2019, 12

  Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja jaotuse põhigruppidesse kinnitamine 2019. aastal

  Vastu võetud 21.05.2019 nr 36

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse paragrahvi 11 lõike 1 alusel ning lähtudes Rae Vallavalitsuse ettepanekust,

  § 1.   Kinnitada Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur, teenistuskohtade koosseis ja jaotus põhigruppidesse 2019. aastal vastavalt lisale 1.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 16. oktoobri 2018 määrus nr 24 „Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja jaotuse põhigruppidesse kinnitamine 2019 aastal“.

  § 3.   Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Tõnis Kõiv
  vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  /otsingu_soovitused.json