Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tapa valla 2019. aasta lisaeelarve kinnitamine

Tapa valla 2019. aasta lisaeelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2019, 83

  Tapa valla 2019. aasta lisaeelarve kinnitamine

  Vastu võetud 27.05.2019 nr 59
  rakendatakse alates 01.05.2019

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 1 ja 2 ning Tapa valla finantsjuhtimise korra § 9 alusel:

  § 1.   Kinnitada Tapa valla 2019 aasta lisaeelarve vastavalt Lisale 1.

  § 2.   Kinnitada Tapa valla 2019. aasta lisaeelarve tulud (Lisa 2) ja kulud (Lisa 3).

  § 3.   Tapa Vallavalitsus võib eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste eraldiste saamisel lisada need laekumised ja nendele vastavad kulud valla eelarvesse, informeerides sellest volikogu.

  § 4.   Määrust rakendatakse alates 01.05.2019.

  Maksim Butšenkov
  vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Tapa valla 2019 aasta lisaeelarve

  Lisa 2 Tapa valla 2019 aasta lisaeelarve tulude plaan

  Lisa 3 Tapa valla 2019 aasta lisaeelarve kulude plaan

  /otsingu_soovitused.json