HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Aegviidu Mesitaru Lasteaia arengukava 2020-2025

Aegviidu Mesitaru Lasteaia arengukava 2020-2025 - sisukord
Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2020, 4

Aegviidu Mesitaru Lasteaia arengukava 2020-2025

Vastu võetud 21.05.2020 nr 73

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  (1) Kinnitada Aegviidu Mesitaru Lasteaia arengukava aastateks 2020-2025 vastavalt lisale 1.

  (2) Kinnitada Aegviidu Mesitaru Lasteaia tegevuskava aastateks 2020-2022 vastavalt lisale 2.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Kalev
vallavolikogu esimees

Lisa 1  Aegviidu Mesitaru Lasteaia arengukava aastateks 2020-2025

Lisa 2 Aegviidu Mesitaru Lasteaia tegevuskava aastateks 2020-2022

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json