Teksti suurus:

Anija Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 15 „Anija Valla Lasteaiad põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2020, 5

Anija Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 15 „Anija Valla Lasteaiad põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 21.05.2020 nr 74

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 2 punkti 1 ja lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Anija Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 15 „Anija Valla Lasteaiad põhimäärus“
paragrahv 1 lõike 5 punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:
„1) Lastetare maja: Laste tn 6, Kehra linn, Anija vald;“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaanus Kalev
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json