Teksti suurus:

Määruste muutmine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2020, 12

Määruste muutmine

Vastu võetud 20.05.2020 nr 15

Määrus antakse haldusmenetluse seaduse § 90 lõike 2 alusel.

§ 1.   Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 18 „Põhja-Pärnumaa valla sümboolika kinnitamine“ preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 ja Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.02.2020 määruse nr 7 „Põhja-Pärnumaa valla põhimäärus“ § 2 lõike 2 alusel.“.

§ 2.   Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.09.2018 määruse nr 37 „Põhja-Pärnumaa valla tunnustamise kord“ preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lõike 1 alusel.“.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json