Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 18.09.2019 määruse nr 19 „Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri- ja sporditegevuse, noorsootöö ning kodanikualgatuse toetamise kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2020, 13

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 18.09.2019 määruse nr 19 „Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri- ja sporditegevuse, noorsootöö ning kodanikualgatuse toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 20.05.2020 nr 14

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, spordiseaduse § 3 punkti 2 ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 alusel.

§ 1.   Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 18.09.2019 määruse nr 19 „Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri- ja sporditegevuse, noorsootöö ning kodanikualgatuse toetamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses: „5) esindusvõistkonna toetusena saavutusspordi edendamiseks, spordiala propageerimiseks ja kogukonna ühtsustunde suurendamiseks.“;
  2) paragrahvi 3 lõiget 5 täiendatakse peale sõna „sporditoetust“ sõnadega „ja esindusvõistkonna toetust“;
  3) paragrahvi 4 lõike 1 punkti üks täiendatakse peale sõna „tegevustoetuse“ sõnadega „esindusvõistkonna toetuse“;
  4) määrust täiendatakse paragrahviga 81 järgmises sõnastuses:
§ 81. Esindusvõistkonna toetus
(1) Esindusvõistkonna toetust võib taotleda spordiklubi, kelle võistkond on rahvusliku alaliidu liige, tegeleb võistkondliku spordialaga, osaleb Eesti täiskasvanute meistrivõistluste esi- või kõrgliigas. Võistkonna nimes peab sisalduma selge viide Põhja-Pärnumaa vallale või selle asustusüksusele või piirkonnale. Ühe spordiala kohta võib olla üks esindusvõistkond, mis võrrelduna teise sama spordiala võistkonnaga osaleb kõrgemal tasemel või on eelmisel hooajal saavutanud parema tulemuse.
(2) Esindusvõistkonna toetust võidakse kasutada treening- ja võistlusvarustuse või muu inventari soetamiseks, litsentsi- ja osavõtutasu maksmiseks, võistluste ja treeninglaagritega seotud transpordi ja majutuse eest maksmiseks, treeningsaalide üüri tasumiseks või spordilaagrite korraldamiseks.
(3) Esindusvõistkonna toetus määratakse kalendriaastaks. Toetust ei pea järgmiseks kalendriaastaks uuesti taotlema ja toetuse maksmist jätkatakse kuni võistkond jätkab võistlemist vähemalt samal tasemel.
(4) Esindusvõistkonna toetuse suurus määratakse valla eelarvega“.

Ülle Vapper
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json