Teksti suurus:

Mulgi Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 14 „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2020, 15

Mulgi Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 14 „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 20.05.2020 nr 125

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ja Mulgi Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 13 „Mulgi valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise ja maksmise kord“ § 5 lõike 3 alusel.

§ 1.   Mulgi Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 14 „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine“ muutmine

  Mulgi Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 14 „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine“ § 1 lõike 1 punkti 15 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt: „15) küttematerjali maksumus kuni 200 eurot.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json