HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Parksepa Lasteaia arengukava kinnitamine

Väljaandja:Võru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2020, 41

Parksepa Lasteaia arengukava kinnitamine

Vastu võetud 19.05.2020 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 3 ja lg 4, Võru Vallavolikogu 14.03.2018 määruse nr 26 „Võru valla põhimäärus“ § 77 lg 8 ja Võru Vallavolikogu 13.02.2019 määruse nr 62 „Arengukavade koostamise kord“ § 9 lg 3 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Parksepa Lasteaia arengukava 2020–2028 vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Arengukava avalikustamine

  Parksepa Lasteaia direktoril avalikustada arengukava lasteaia veebilehel.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalmer Puusepp
vallavanem

Inga Leelanss
vallasekretär

Lisa Parksepa Lasteaia arengukava 2020–2028

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json