Teksti suurus:

Otepää Vallavolikogu 20. septembri 2018. a määruse nr 12 „Otepää valla eelarvest kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2020, 42

Otepää Vallavolikogu 20. septembri 2018. a määruse nr 12 „Otepää valla eelarvest kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 21.05.2020 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Otepää Vallavolikogu 20. septembri 2018. a määruses nr 12 "Otepää valla eelarvest kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord" tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:


„(1) Tegevustoetuse andmise eesmärgiks on aleviku, küla või vallasisese linna asumi arendamiseks ja ühistegevuseks vajalike tegevuskulude katmine.“;


2) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:


„(2) Tegevustoetust saab taotleda Otepää vallas kogukondliku arendustegevusega tegelev mittetulundusühing või seltsing. Aleviku või küla kogukondliku arendustegevusega tegeleva mittetulundusühingu või seltsingu taotlus peab olema allkirjastatud ka vastava aleviku- või külavanema poolt.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Pullerits
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json