Teksti suurus:

Narva Linnavalitsuse 06.02.2019. a määruse nr 6 „Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2020, 53

Narva Linnavalitsuse 06.02.2019. a määruse nr 6 „Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 27.05.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, ja Narva Linnavolikogu 10.02.2011 määruse nr 2 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele“ § 1 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Narva Linnavalitsuse 06.02.2019. a määrus nr 6 „Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muudetakse, täiendades § 7 lõigetega 4¹ ja 5¹ järgmises redaktsioonis:

„(4¹) 2020. aastal avaldatakse info sisseastumistesti läbiviimise kuupäeva kohta kooli veebilehel. 10. klassi astuda soovivad õpilased registreeruvad e-sisseastumistestile kooli veebilehel avaldatud kuulutuses oleva lingi kaudu“.

„(5¹) 2020. aastal sooritavad 10. klassi astuda soovivad õpilased sisseastumistesti elektrooniliselt. Testi sooritamiseks antav aeg on kuni 180 minutit“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksei Jevgrafov
Linnapea

Üllar Kaljuste
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json