Teksti suurus:

Narva Linnavalitsuse 14.12.2016. a määruse nr 35 „Narva Soldino Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2020, 54

Narva Linnavalitsuse 14.12.2016. a määruse nr 35 „Narva Soldino Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 27.05.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, ja Narva Linnavolikogu 10.02.2011 määruse nr 2 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele“ § 1 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Narva Linnavalitsuse 14.12.2016. a määrus nr 35 „Narva Soldino Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muudetakse, täiendades § 5 lõikega 6¹ järgmises redaktsioonis:

„(6¹) 2020. aastal toimub vastuvõtt 10. klassi põhikooli lõputunnistuse hinnete alusel“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksei Jevgrafov
Linnapea

Üllar Kaljuste
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json