EttevõtlusKaubandus

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Tartu linna äriruumi üürnikule üüri määra vähendamise kord

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2020, 55

Tartu linna äriruumi üürnikule üüri määra vähendamise kord

Vastu võetud 26.05.2020 nr 42

Tartu linnavara eeskirja kohaselt otsustab linnavara kasutusse andmise linnavalitsus määrates kasutusse andmise tingimused. Seoses eri- ja hädaolukorrast tekkinud majandusraskustega vajavad keerulisse majanduslikku olukorda sattunud üürnikud ajutist üüritingimuste muutmist. Eelnevat arvestades kehtestatakse määrus Tartu linnavara eeskirja § 15 lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Tartu linnale kuuluva äriruumi üürniku poolt üüri määra vähendamise taotlemist, üüri vähendamise määra ja üüri vähendamise otsuse tegemist.

§ 2.   Üüri vähendamise tingimused

  (1) Tartu linna äriruumi üürnikul on võimalik üüri vähendamist taotleda perioodi 15. mai - 30. juuni 2020. a eest.

  (2) Üüri vähendamist on õigus taotleda:
  1) Tartu linnale kuuluva äriruumi üürnikuks oleval aktsiaseltsil või osaühingul, kelle käive on vähenenud käesoleva aasta mais vähemalt 30% võrra võrreldes eelmise aasta maiga;
  2) Tartu linnale kuuluva äriruumi üürnikuks oleval mittetulundusühingul või sihtasutusel, kes ei saa Tartu linnalt toetust ning kellelt Tartu linn ei osta olulises mahus teenuseid ja kelle tegevusalaks on kaupade või teenuste müük ning kelle käive on vähenenud käesoleva aasta mais vähemalt 30% võrra võrreldes eelmise aasta maiga.

§ 3.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) taotleja esindaja nimi ja isikukood;
  3) taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed;
  4) taotleja esindaja nõusolek Maksu- ja Tolliametist käibeandmete saamiseks;
  5) meetmete kirjeldus, mida taotleja on rakendanud majanduslikult keerulisel ajal toimetulekuks;
  6) vajadusel muud andmed.

  (2) Taotlus üüri vähendamiseks tuleb esitada linnavarade osakonnale digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 1. juulil 2020. a.

§ 4.   Üüri vähendamise määr

  (1) Üüri vähendatakse 30% üürniku lepingujärgsest kuu üüri määrast, kui taotleja käive on vähenenud 30-50% (kaasaarvatud) võrra võrreldes eelmise aasta maiga.

  (2) Üüri vähendatakse 50% üürniku lepingujärgsest kuu üüri määrast, kui taotleja käive on vähenenud rohkem kui 50% võrra võrreldes eelmise aasta maiga.

§ 5.   Üüri vähendamise otsuse tegemine

  (1) Taotluse vaatab läbi ja üüri vähendamise otsuse teeb linnavarade osakonna juhataja moodustatud komisjon. Otsuse tegemisel kontrollib komisjon esitatud taotluse vastavust käesoleva määruse tingimustele.

  (2) Linnavarade osakond teavitab otsusest taotlejat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 14 päeva jooksul taotluse esitamisest.

Urmas Klaas
linnapea

Jüri Mölder
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json