Teksti suurus:

Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 33 "Paide linna hallatavate haridusasutuste arengukava koostamise kord" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2021, 4

Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 33 "Paide linna hallatavate haridusasutuste arengukava koostamise kord" muutmine

Vastu võetud 20.05.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 33 „Paide linna hallatavate haridusasutuste arengukava koostamise kord“ muudetakse järgmiselt:
1) Paragrahvi 1 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) Paide Hammerbecki Põhikool, Paide Hillar Hanssoo Põhikool, Roosna-Alliku Põhikool, Tarbja Lasteaed-Kool ja Paide Kunstikool (edaspidi kool);“
2) Paragrahvi 1 lõike 2 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) PAIde lasteaed, Paide Sookure lasteaed, Roosna-Alliku Lasteaed Hellik ja Viisu Lasteaed Rõõmupesa (edaspidi lasteaed).“
3) Paragrahvi 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(1) Kooli arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Alt
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json